OPENDEURWEKEN: 14 tem 24 sept 2020 !!!

Onder voorbehoud plannen wij onze jaarlijkse opendeurweken

voor volwassenen in het algemeen en senioren in het bijzonder

van 14 tot en met 24 september 2020

Het Corona-virus noopt ons nog even de kat uit de boom te kijken.