Visie en missie

 1.  Visie

Turnkring Rust Roest wil een toonaangevende turnvereniging in de gemeente zijn op recreatief en competitief (C-D en E) niveau.

Onze vereniging  staat voor een gezonde, aangename en verantwoorde sportbeleving onder begeleiding van gekwalificeerde lesgevers, in een familiale sfeer, en dit voor alle leeftijden.  Een positieve instelling en succeservaring helpen de leden om een steeds hoger niveau van plezier te beleven.

Rust Roest helpt de leden te ontwikkelen.

Onze visie op ‘turnen’ is breder dan turnen enkel te zien als gymnastiek. Wij zien turnen als een sport die ontwikkelt. Turnen helpt ieder lid te ontwikkelen op vier basisdomeinen, nl het  motorische, sociaal, biologisch en functioneel domein.

 1. Missie

Turnkring Rust Roest  wil haar missie tot leven brengen door haar visie te vertalen naar een uitgebreid sportaanbod.

 • Multimove voor kleuters vanaf  2,5 jaar.
 • Recreatief turnen voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar
 • Airtrack en toestelturnen, basis en competitie E, D en C
 • Trampoline (MT en max), basis en competitie C
 • Hip-hop vanaf 6 jaar
 • Conditieturnen voor dames en heren
 • Seniorengymnastiek
 • Fit&Fun: aerobics, BBB, kracht, uithouding,…

Om onze visie te realiseren, werken wij nauw samen met de lokale leefgemeenschap. Hiertoe is de vereniging lid van volgende organen

 • Sportafederatie vzw
 • Gemeentelijke sportraad Schilde

Turnkring Rust Roest staat voor een gezonde sportbeleving, een goed clubgevoel voor jong en oud en dit zowel in als buiten de turnzaal.

 • Doorgroei van leden

De turners dienen in de eerste plaats uit de eigen vereniging door te kunnen groeien. Jeugdwerking is voor Rust Roest een belangrijke prioriteit.  Alle turners zijn welkom mits zij de doelstellingen en principes van de club kunnen onderschrijven inzake sportieve intenties, clubbetrokkenheid, clubengagement, … .

 • De club streeft naar een brede achterban

De goede werking van een club kan slechts lukken als ze steunt op een goede omkadering. Rust Roest is meer dan enkel een sportieve club. Clubbinding wordt daarom geactiveerd zowel op als naast het terrein door o.a. de organisatie van sportieve en niet-sportieve activiteiten. Leden en worden ook gestimuleerd om zich te bekwamen in functies zoals (jeugd)trainer, hulptrainers, … .

 • De club zorgt voor een gezonde financiële structuur

De club moet kunnen gefinancierd worden door ledenbijdragen en eventueel bijkomend door initiatieven die tot doel hebben de financiële werking te ondersteunen. Van de leden wordt een jaarlijks lidgeld verwacht en inzet bij al wat ingericht wordt om de financiële werking te ondersteunen. Sportbeoefening in clubverband kan vandaag niet meer zonder subsidies. De club mag nooit schulden maken op lange termijn (langer dan 2-3 jaar). Alle operationele werkingskosten, zoals zaalhuur, verzekeringen, administratie enz. worden gedekt door de lidgelden en de extra-sportieve initiatieven. Subsidies dienen gericht te zijn op materiaal en wervende initiatieven.

Visie en missie kunnen enkel aangepast worden na voorlegging op een vergadering van het bestuur van Turnkring Rust Roest.

 

Huishoudelijk Regelement

Turnkring Rust Roest werkt volgens een huishoudelijk reglement dat van toepassing is op alle lesgevers,
het bestuur en leden die aangesloten zijn bij de club. De volledige tekst vindt u hier.

Organogram

Ann Barczuk – Janssens
Voorzitter
Secretaris sportraad
EHBO-verantwoordelijke
Françoise De Keyser
Secretaresse
I
I
I
Barczuk Margot
Penningmeester
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I
_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I
Katrien Hofmans
Jeugdcoördinator
Elke Dietvorst
verantwoordelijke kleding
Coördinator turnfeest
Maryse Verqueleir
Promotie
I
I
I
Trainers/lesgevers:
– Bral Pascale: dames, heren, senioren
– Corstiens Nicola: recr. turnen zaterdag
– De Jonge Brigitte: Fit&Fun ma
– Glazemakers Lesley: Fit&Fun do
– Gys Saar: airtrack/toestel
– Nauwelaerts Mayté: recr. turnen maandag
– Scheynen Yara: airtrack/toestel
– Seghers Jill: multimove kleuters
– Spooren Julie: Hip-hop 1
– Stans Thomas: trampoline
– Zagers Nathalie: Hip-hop 2

Beleidsplan

De strategie, organisatie en beleid van de club wordt beschreven in het beleidsplan, dat opgesteld wordt over een termijn van 4 jaar. Aan het einde van elk seizoen wordt het afgelopen seizoen geëvalueerd en besproken op de bestuursvergadering. Vervolgens wordt het beleidsplan elk jaar geactualiseerd en bijgestuurd om het succes en de kwaliteit van de club te verzekeren.

Het beleidsplan (termijn 2016-2020) kan u hier ter inzage downloaden.

Made by 2beit