Inschrijvingen

De eerste turnles is gratis. Na deze les ontvang je van de lesgever/clubbestuurder een documentje met info voor de verdere afhandeling van je inschrijving. Vóór je de volgende les start, zorg je ervoor dat het voorlopige online-inschrijvingsformulier werd verzonden, de betaling van het lidgeld voldaan werd en het aansluitingsformulier van de Sportafederatie online werd ingevuld en verstuurd. Vanaf het moment dat het clubbestuur in het bezit is van je online-formulieren + het lidgeld, ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
Klik hier om het voorlopig inschrijvingsformulier reeds in te vullen. Heb je vragen of problemen i.v.m. het lidgeld, aarzel niet om onze secretaris, Françoise De Keyser, te contacteren.

Turnlessen

 • Men is tijdig aanwezig
 • Omkleden gebeurt in de kleedkamer
 • Er wordt geturnd in turnkledij (kleuters/jeugd: T-shirt turnkring+blauw turnbroekje+turnpantoffels)
 • Lange haren dienen steeds vastgemaakt te worden
 • Enkel turnpantoffels of blote voeten zijn toegelaten in de turnzaal
 • Tijdens de turnlessen worden geen juwelen (ttz. uurwerken, armbandjes, (oor)ringen,….) gedragen. Dit voor ieders veiligheid.

Tweejaarlijks turnfeest

Tweejaarlijks wordt een turnfeest georganiseerd. Elk jeugdlid wordt verwacht deel te nemen. De volwassenen worden aangemoedigd om te helpen.

Downloads

Tussenkomst mutualiteit

Christelijke Mutualiteit

Onafhankelijk ziekenfonds

Liberale mutualiteit

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Securex

Partena

De Voorzorg

Wat te doen bij een ongeval?

 1. Voor elk lid van turnkring Rust Roest wordt via Sporta-federatie bij Ethias een polis sportongevallen afgesloten. Na het betalen van het lidgeld is het lid aldus gedekt voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan derden en rechtsbijstand.
 2. De ongevalaangifte moet binnen 4 dagen bezorgd worden aan het bestuur (Kortvoortbaan 42, 2970 Schilde).
  Het bestuur doet online aangifte van het ongeval via Extranet. De procedure met beveiligde toegang waarborgt vanzelfsprekend volledig het vertrouwelijk karakter van de gegevensuitwisseling.
 3. Het slachtoffer ontvangt een brief of mail van Sporta-federatie met de verder te doorlopen stappen, gegevens van het dossier, gegevens van de dossierverantwoordelijke,… Nu kan je het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer) met vermelding van het dossiernummer opsturen naar Ethias per post of per mail.
 4. Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvangt het slachtoffer per post een melding van Ethias met een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
 5. Het slachtoffer gaat met rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis,… naar het ziekenfonds. Zij zorgen voor een eerste terugbetaling en maken een verschilstaat op (Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen).
 6. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van dossiernummer en rekeningnummer).
 7. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

Opmerkingen

 

Spoedig herstel!
Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of problemen

Made by 2beit